Hem

Välkommen

Pixbo vägförening, i Härryda Kommun, ansvarar idag för 12 vägar (se kartan nedan) ca 2,2 km väg.

Föreningen bildades år 1945-46 och omfattade då ett större vägnät, men samhället har utvecklats och planlagts sedan dess och i samband med detta har delar av föreningens vägnät har tagits över av kommunen.
Mycket ideellt arbete har utförts under årens lopp och fram till 2005 utfördes många arbeten på våra vägar av en eller två medlemmar. Idag köper föreningen dessa tjänster så som vinterväghållning (upphandling årsvis) och underhåll genom ett gott samarbete med Härryda kommun.

Styrelsens uppgift är att göra upphandlingar, planera och övervaka arbeten samt informera våra medlemmar.

För akuta eller andra åtgärder som gäller våra vägar, kontakta oss via email  info#pixbo-vf.se   Byt ut # mot @

På högra delen av de övriga sidorna hittar du diverse länkar under rubriken Bokmärken.

08
Jul

Heymans väg

Dagvattenledningar är dåliga i Heymans väg. Enligt tidigare uppgift skulle det räcka med relining. (Ett mjukt plaströr som blåses in och sedan härdar.) Tyvärr har det visat sig vid...
04
Maj

Fiberavbrott Kullavägen meddelande från IP-Only

Det av oss (IP-Only) tidigare aviserade nattarbetet med att byta en fiber på Kullavägen blir från 00 00 den 7 maj till 06 00 7 maj. Alltså mellan 12...
31
Mar

FIBERAVBROTT KULLAVÄGEN

Efter Påsk kommer fiberanslutning att brytas till alla på Kullavägen under cirka 6 timmar en natt. Anledningen är att masten som ligger i skogen ovanför Kullaägen skall fiberanslutas och...