Arkiv

23
Dec

Årsmötet 2014 närmar sig

Årsmötet närmar sig sig och det innebär att eventuella motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari 2014, för att kunna behandlas och tas upp på stämman, som kommer att äga rum 18 mars 2014. Motionerna, kompletterade med styrelsens förslag till åtgärd, skall ju finnas tillgängliga tillsammans med övriga handlingar och därför behöver styrelsen ha erhållit motionerna …

13
Dec

Informationsblad – Dec 2013

Hemsida I framtiden kommer all information om våra aktiviteter samt allmän information finnas på hemsidan. Detta för att spara både arbete och kostnader. För er som inte har möjlighet att läsa denna, ber jag er kontakta ordf så kommer ni kunna få denna information skickad till er. Föreningsstämman blir i mars Vägföreningen håller stämma 18 …

29
Nov

Vägarbeten

Årets vägarbeten är nu klara. Förutom det vanliga med skottning, försegling av skarvar på vägbanorna och några byten av brunnslock har följande gjorts: Övre delen av Sågvägen har grävts ur, trädrötter som legat i vägbanan har sågats av, vägkroppen har förstärkts, dräneringsdike anlagts och första asfaltbeläggning är lagd. På Ängsvägen den del som fortsätter rakt …