Arkiv november 2013

29
nov

Vägarbeten

Årets vägarbeten är nu klara. Förutom det vanliga med skottning, försegling av skarvar på vägbanorna och några byten av brunnslock har följande gjorts: Övre delen av Sågvägen har grävts ur, trädrötter som legat i vägbanan har sågats av, vägkroppen har förstärkts, dräneringsdike anlagts och första asfaltbeläggning är lagd. På Ängsvägen den del som fortsätter rakt …