Arkiv juli 2014

27
jul

Slitage vid tunga transporter

Slitageavgifter   Ersättning för vägskador efter tunga transporter: Särskild ersättning till föreningen utöver de ordinarie avgifterna kan debiteras i samband med omfattande transporter och byggnation. Den som planerar detta bör kontakta vägföreningen i förväg, för gemensam besiktning av aktuella vägavsnitt och information om transporterna. Vi undviker då tråkiga diskussioner om vägens skick före transporterna och du …

3
jul

Aktuella arbeten

Fiberutbyggnaden pågår nu och enligt det kontrakt vi har skall det vara klart den sista september. Planerade arbeten: Heymans vägs backe vid Herrgårdsvägen: Här kommer stenar som skjutit upp i asfalten att tas bort i samband med fiberutbyggnaden. Kullavägen: Vid nummer 10 kommer vägbanan att undersökas eftersom vägen sjunker. Här kan bli bekymmer att komma …