Arkiv april 2018

2
Apr

Årsmötesprotokoll 2018

Protokollet är justerat och kan hämtas här som pdf fil Av datasekretesskäl visas inte närvarolistan. Den har bifogats protokollet som har delats ut tillsammans med inbetalningsavin.