Arkiv januari 2019

15
Jan

Årsmöte 2019 18 mars kl 1900

Årsmötet kommer att hållas 18 mars 2019 i Vällsjöskolans matsal med början kl 1900 och vi vill påminna om att eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari 2019. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! Möteshandlingar finns här