Årsmöte 2021

10
mar

Årsmötet kommer att avhållas i Sven-Ingwar Winbergs trädgård den 29 mars 2021 kl 1900. Då antalet medlemmar som kan deltaga är starkt begränsat till 8 st inkl styrelsen( 6 styrelsemedlemmar och 2 justerare), har vi skickat med fullmakter med svarsalternativ till alla våra medlemmar, så att alla kan vara delaktiga i de beslut som fattas på stämman.

Möteshandlingar finns här i pdf-format.