Årsmöte

Enligt stadgarna skall ordinarie stämma hållas under mars månad varje  år.

Årsmöteshandlingar,  med undantag av debiteringslängden, får du fram genom att klicka på någon av länkarna längre ned på sidan. Det kommer att stå i kallelsen när och var dessa handlingar är tillgängliga.

De viktigaste normala ärendena är beviljande av styrelsens ansvarsfrihet för föregående år, val av ordförande och de styrelseplatser m.fl. som är uppe för omval samt beslut om fastställande av budget och utdebitering. Debiteringslängden kommer även att finnas framlagd

Motioner till stämman har särskild betydelse jämfört med frågor och krav som framförs direkt på stämman. Motionerna måste utredas av styrelsen och tas upp på stämman för beslut. För att behandlingen skall kunna ske i tid måste en motion vara  styrelsen tillhanda senast i slutet av januari.

 

Länk till  årsmöteshandlingar  2020   

Fullmaktsblankett

Länk till mötesprotokollet från föreningsstämman 2018

Tidigare års stämmoprotokoll:

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012