Årsmötesprotokoll 2018

2
apr

Protokollet är justerat och kan hämtas här som pdf fil

Av datasekretesskäl visas inte närvarolistan. Den har bifogats protokollet som har delats ut tillsammans med inbetalningsavin.