Arkiv

29
sep

ORRSTIGEN

Måndag 6 oktober startar arbetet med att göra i ordning Orrstigen. Stenar som skjuter upp i asfalten tas bort. Bärlagret förbättras och ett makadamdike anläggs. Därefter görs en ny asfaltering. Arbetet beräknas pågå under en vecka. Under denna tid kan det vara svårt att nå fastigheterna med bil under vissa tider. Asfalteringen sker i samband …

13
aug

Orrstigen

Det är nu klart att vi kommer att förbättra Orrstigen. Detta görs i samband med fiberdragningen. Berörda fastighetsägare är informerade.

3
jul

Aktuella arbeten

Fiberutbyggnaden pågår nu och enligt det kontrakt vi har skall det vara klart den sista september. Planerade arbeten: Heymans vägs backe vid Herrgårdsvägen: Här kommer stenar som skjutit upp i asfalten att tas bort i samband med fiberutbyggnaden. Kullavägen: Vid nummer 10 kommer vägbanan att undersökas eftersom vägen sjunker. Här kan bli bekymmer att komma …

Page 2 of 2