Kategori Okategoriserade

27
apr

Ängsvägen

Ängsvägen asfalteras nu onsdag 27 april. Om en vecka (v.18) kommer anslutningarna till tomterna att iordningställas. Farthinder kommer att installeras under vecka 19.

10
apr

Årsmötesprotokoll 2022

Protokollet från årsmötet är nu justerat och upplagt. Underskrivet protokoll finns hos Sven-Ingwar Winberg och Inga-Lena Persson, som även har alla fullmakter. Årsmötesprotokoll 2022  finner du här i pdf-format.

26
feb

Årsmöte 2022

Årsmötet kommer att hållas 28 mars 2020 i Vällsjöskolans matsal med början kl 1900. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! Möteshandlingar finns nedan

22
jan

Årsstämma 2022

Ordinarie Årsstämma för Pixbo Vägförening äger rum den 28 mars 2022. Tid och plats meddelas i kallelsen. Vi hoppas att inte Covid-19 lägger hinder i vägen. Enligt stadgarna skall eventuella motioner vara inlämnade senast i januari månad.

9
jun

Asfaltering av Vällsjövägen försenad

Kommunens tjänstemän har ännu inte bestämt om de skall asfaltera gångvägen eftersom de inte anser att den tillhör kommunen. Vi väntar på svar från Lantmäteriet om vem som har ansvaret. I dokument som vi har står det att  gångvägar, grönområden och vägbelysning sköts av kommunen.  Det är en fördel att asfaltera gångvägen (trottoaren) samtidigt med vägbanan.

8
apr

Asfaltering Vällsjövägen 2021

Asfaltering är beställd för Pixbo Vägförenings del av vägen och Peab är entreprenör. Det kommer att bli ytterligare ett farthinder.  Preliminärt startar arbetet någon gång i början-mitten av maj månad.

2
apr

Årsmötesprotokoll 2021

Protokollet från årsmötet är nu justerat och upplagt. Underskrivet protokoll finns hos Sven-Ingwar Winberg och Inga-Lena Persson, som även har alla fullmakter. Årsmötesprotokoll 2021  finner du här i pdf-format

10
mar

Årsmöte 2021

Årsmötet kommer att avhållas i Sven-Ingwar Winbergs trädgård den 29 mars 2021 kl 1900. Då antalet medlemmar som kan deltaga är starkt begränsat till 8 st inkl styrelsen( 6 styrelsemedlemmar och 2 justerare), har vi skickat med fullmakter med svarsalternativ till alla våra medlemmar, så att alla kan vara delaktiga i de beslut som fattas …

11
jan

Vinterväghållningen

Vinterväghållningen sköts nu helt av kommunen. Ev. synpunkter lämnas till Kontaktcenter 031-724 62 00 kontaktcenter@harryda.se https://www.harryda.se/trafikvagarochresor/renhallningochsnorojning /snorojningochsandning

10
nov

Ny vägbelysning

Med trolig start vecka 47 kommer Mölndal energi att byta ut belysningsstolpar från Heymans väg över Kullastigen och fram till Kullavägen  nr 12. I samband med detta kommer elledningarna att grävas ner under jord. Tyvärr måste asfalten grävas upp på sina ställen.

Page 1 of 4