Kategori Okategoriserade

1
Okt

Protokoll årsmötet 28 september 2020

Länk till protokoll från stämman 28 september finns här

19
Aug

ÅRSMÖTE 28 September 2020

Årsstämman kommer att hållas den 28 september och ske på ett annorlunda sätt. Se bifogade dokument. Möteshandlingar              Fullmakts/röstningsblankett      Årsmöte i coronatider                         Protokoll från årsstämman Under vecka 36 kommer kallelsen att delas ut skriftligt i brev  liksom …

8
Jul

Heymans väg

Dagvattenledningar är dåliga i Heymans väg. Enligt tidigare uppgift skulle det räcka med relining. (Ett mjukt plaströr som blåses in och sedan härdar.) Tyvärr har det visat sig vid filmning av rören att de är så dåliga på sina ställen att det måste grävas. Det gäller för närvarande  på tre ställen. Vi beklagar detta då …

4
Maj

Fiberavbrott Kullavägen meddelande från IP-Only

Det av oss (IP-Only) tidigare aviserade nattarbetet med att byta en fiber på Kullavägen blir från 00 00 den 7 maj till 06 00 7 maj. Alltså mellan 12 00 till 06 00 på morgonen den 7 maj. Arbetet blir från skåpet där Kullavägen börjar och c:a 300 m upp till nästa skåp. Det kommer …

31
Mar

FIBERAVBROTT KULLAVÄGEN

Efter Påsk kommer fiberanslutning att brytas till alla på Kullavägen under cirka 6 timmar en natt. Anledningen är att masten som ligger i skogen ovanför Kullaägen skall fiberanslutas och den kapacitet som nu finns räcker inte till.

14
Mar

INSTÄLLT ÅRSMÖTE

På grund av den allmänna oron över coronaviruset har vi beslutat ställa in årets stämma och flytta fram den till en lämpligare tidpunkt. Så snart som vi bedömer att stämman kan hållas utan risk för smitta skickar vi ut ny kallelse. Även Mölnlycke vägförening kommer att ställa in sitt årsmöte. Styrelsen

22
Feb

Årsmöte16 mars 2020

Årsmötet kommer att hållas 16 mars 2020 i Vällsjöskolans matsal med början kl 1900. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! Möteshandlingar finns här

16
Okt

Ny rutin vintervägsunderhåll

Härryda kommun har skrivit avtal med Pixbo vägförening, som innebär att vintervägsunderhållet i fortsättningen sköts av kommunen. Genom detta förenklas och effektiviseras vintervägsunderhållningen. Kommunen kommer i fortsättningen ta över ansvaret för snöröjning, halkbekämpning, borttransport av snö, flisupptagning på våren och påfyllning av flislådor. Kommunen upphandlar och skriver kontrakt med entreprenör för arbetet. Pixbo vägförening faktureras …

2
Apr

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokollet med bilagor är nu justerat och kan hämtas här som pdf fil. Av datasekretesskäl är närvarolistan ej bifogad. Den finns hos ordförande Sven-Ingvar Winberg och hos sekreteraren Inga-Lena Persson.    

3
Mar

Årsmöteshandlingarna 2019

Du finner dessa under Årsmöten

Page 1 of 3