Kategori Okategoriserade

18
Feb

Årsmöte16 mars 2020

Årsmötet kommer att hållas 16 mars 2020 i Vällsjöskolans matsal med början kl 1900. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! Möteshandlingar kommer att finnas här senast 2020-03-02

16
Okt

Ny rutin vintervägsunderhåll

Härryda kommun har skrivit avtal med Pixbo vägförening, som innebär att vintervägsunderhållet i fortsättningen sköts av kommunen. Genom detta förenklas och effektiviseras vintervägsunderhållningen. Kommunen kommer i fortsättningen ta över ansvaret för snöröjning, halkbekämpning, borttransport av snö, flisupptagning på våren och påfyllning av flislådor. Kommunen upphandlar och skriver kontrakt med entreprenör för arbetet. Pixbo vägförening faktureras …

2
Apr

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokollet med bilagor är nu justerat och kan hämtas här som pdf fil. Av datasekretesskäl är närvarolistan ej bifogad. Den finns hos ordförande Sven-Ingvar Winberg och hos sekreteraren Inga-Lena Persson.    

3
Mar

Årsmöteshandlingarna 2019

Du finner dessa under Årsmöten

15
Jan

Årsmöte 2019 18 mars kl 1900

Årsmötet kommer att hållas 18 mars 2019 i Vällsjöskolans matsal med början kl 1900 och vi vill påminna om att eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari 2019. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! Möteshandlingar finns här

2
Apr

Årsmötesprotokoll 2018

Protokollet är justerat och kan hämtas här som pdf fil Av datasekretesskäl visas inte närvarolistan. Den har bifogats protokollet som har delats ut tillsammans med inbetalningsavin.

20
Mar

Länkar

Länk till Lantmäteriets standardstadgar för samfälligheter

5
Mar

Årsmöte 19 Mars 2018

Årsmötet kommer att hållas den 19 mars med början kl 1900 i Vällsjöskolans matsal, Pixbo. Kallelse och dagordning har delats ut till de som var registrerade som lagfarna ägare till resp fastighet 1 januari 2018  Möteshandlingarna  är nu tillgängliga på denna hemsida. Boka upp kvällen redan nu och kom och lyssna på vad styrelsen har …

20
Nov

Årsmöte 19 mars 2018

Årsmötet kommer att hållas 19 mars 2018 i Vällsjöskolans matsal med början kl 1900 och vi vill redan nu påminna om att eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari 2018.

2
Apr

Årsmötesprotokollet

Årsmötesprotokollet är nu justerat och kan hämtas här som pdf-fil

Page 1 of 2