Kategori Okategoriserade

1
okt

Kullavägen vid nr 12

På måndag den 6 oktober kommer vi att undersöka varför vägen sjunker vid nr 12. Arbetet beräknas ta några dagar och vägen kommer att vara avstängd ovanför nr 10 en del av tiden. De boende på Kullavägen är informerade. Se: Information till de boende på Kullavägen angående vägarbete okt

29
sep

ORRSTIGEN

Måndag 6 oktober startar arbetet med att göra i ordning Orrstigen. Stenar som skjuter upp i asfalten tas bort. Bärlagret förbättras och ett makadamdike anläggs. Därefter görs en ny asfaltering. Arbetet beräknas pågå under en vecka. Under denna tid kan det vara svårt att nå fastigheterna med bil under vissa tider. Asfalteringen sker i samband …

13
aug

Orrstigen

Det är nu klart att vi kommer att förbättra Orrstigen. Detta görs i samband med fiberdragningen. Berörda fastighetsägare är informerade.

27
jul

Slitage vid tunga transporter

Slitageavgifter   Ersättning för vägskador efter tunga transporter: Särskild ersättning till föreningen utöver de ordinarie avgifterna kan debiteras i samband med omfattande transporter och byggnation. Den som planerar detta bör kontakta vägföreningen i förväg, för gemensam besiktning av aktuella vägavsnitt och information om transporterna. Vi undviker då tråkiga diskussioner om vägens skick före transporterna och du …

3
jul

Aktuella arbeten

Fiberutbyggnaden pågår nu och enligt det kontrakt vi har skall det vara klart den sista september. Planerade arbeten: Heymans vägs backe vid Herrgårdsvägen: Här kommer stenar som skjutit upp i asfalten att tas bort i samband med fiberutbyggnaden. Kullavägen: Vid nummer 10 kommer vägbanan att undersökas eftersom vägen sjunker. Här kan bli bekymmer att komma …

31
mar

Årsmötesprotokollet är nu justerat och upplagt

  Årsmötesprotokollet med bilagor finner du här Protokollet är även utlagt i Härryda kommuns reception.

Page 4 of 4