Heymans väg

8
jul

Dagvattenledningar är dåliga i Heymans väg. Enligt tidigare uppgift skulle det räcka med relining. (Ett mjukt plaströr som blåses in och sedan härdar.) Tyvärr har det visat sig vid filmning av rören att de är så dåliga på sina ställen att det måste grävas. Det gäller för närvarande  på tre ställen. Vi beklagar detta då vägen är asfalterad 2018. Kommunen kommer att informera de fastighetsägare som  drabbas. Start kan ske redan denna vecka. (28). Sedan kommer arbetet att fortsätta efter semestrarna.