Informationsblad – Dec 2013

13
dec

Hemsida

I framtiden kommer all information om våra aktiviteter samt allmän information finnas på hemsidan. Detta för att spara både arbete och kostnader. För er som inte har möjlighet att läsa denna, ber jag er kontakta ordf så kommer ni kunna få denna information skickad till er.

Föreningsstämman blir i mars

Vägföreningen håller stämma 18 mars 2014, kl 19.00 i Pixbo Montessoriskola.

Reservera detta datum redan nu!

Det är viktigt att så många som möjligt av medlemmarna kommer på mötet.

 Vägunderhåll

Våra vägar är i behov av en uppfräschning inför kommunens övertagande av vägarna. Vi följer en underhållsplan som hela tiden förändras. Under året har vi fått besked av kommunen att våra sökta bidrag blivit beviljade.  Alla åtgärder görs i samråd med  kommunens tjänstemän för att det skall bli rätt standard inför kommunövertagandet av vägarna.

I år har några brunnslock blivit utbytta och samtliga vägar är lagade med asfalt. Förseglingsarbeten (tätning av skarvar) har  äntligen blivit utförda. Backen i slutet på Ängsvägen och den s k ”Tarmen”  samt  övre delen på Sågvägen har grävts ur och förstärkts för att hålla bättre i framtiden. De åtgärdade vägdelarna har även fått  en första asfaltsbeläggning.

 

Övertag kommunen

Parallellt kommer vi att fortsätta våra diskussioner med Härryda kommun om att ta över våra vägar, men som ni alla vet är detta en politisk process. Mer information om detta kommer presenteras på stämman.

            

Vinterväghållning

Vinterväghållning är liksom tidigare år upphandlat och sköts av Härryda kommun. Detta innebär att vi följer det regelverk som gäller för kommunala vägar och den prioritering som är för ”småvägar”.

Vi vet ju att detta innebär att våra vägar inte alltid är skottade när vi kör till jobbet. Alternativet att köpa in tjänsten på annat håll anses vara oerhört mycket dyrare.

Om ni har synpunkter på väghållningen, kontakta kommunens vägunderhållskontor.

 

Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År och ser fram emot att träffa er den 18 mars 2014!

 

Pixbo Vägförenings styrelse