Medlemsinfo

5
Mar

Årsmöte 19 Mars 2018

Årsmötet kommer att hållas den 19 mars med början kl 1900 i Vällsjöskolans matsal, Pixbo. Kallelse och dagordning har delats ut till de som var registrerade som lagfarna ägare till resp fastighet 1 januari 2018  Möteshandlingarna  är nu tillgängliga på denna hemsida. Boka upp kvällen redan nu och kom och lyssna på vad styrelsen har …

1
Mar

Årsmöte 15 mars 2017!

Årsmötet kommer att hållas den 15 mars med början kl 1900 i Vällsjöskolans matsal, Pixbo. Kallelse och dagordning har delats ut till de som var registrerade som lagfarna ägare till resp fastighet 1 januari 2017  Möteshandlingarna  är nu tillgängliga på denna hemsida. Boka upp kvällen redan nu och kom och lyssna på vad styrelsen har …

13
Dec

Motioner till årsmötet 2017

Motioner, som skall behandlas under  det kommande årsmötet, skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari 2017  under adress info#pixbo-vf.se (byt ut # mot @) alternativt Pixbo Vägförening, c/o Sven-Ingwar Winberg, Herrgårdsvägen 16, 435 43 Pixbo. Flera epostadresser finner du under styrelsesidan. Kallelse och dagordning kommer att delas ut senast 2 veckor före mötet.  

7
Dec

Motioner till årsmötet 2016

Motioner, som skall behandlas under  det kommande årsmötet (preliminärt 16/3), skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari 2016  under adress info#pixbo-vf.se (byt ut # mot @) alternativt Pixbo Vägförening, c/o Sven-Ingwar Winberg, Herrgårdsvägen 16, 435 43 Pixbo. Flera epostadresser finner du under styrelsesidan. Kallelse och dagordning kommer att delas ut senast 2 veckor före mötet. …

1
Okt

Kullavägen vid nr 12

På måndag den 6 oktober kommer vi att undersöka varför vägen sjunker vid nr 12. Arbetet beräknas ta några dagar och vägen kommer att vara avstängd ovanför nr 10 en del av tiden. De boende på Kullavägen är informerade. Se: Information till de boende på Kullavägen angående vägarbete okt

29
Sep

ORRSTIGEN

Måndag 6 oktober startar arbetet med att göra i ordning Orrstigen. Stenar som skjuter upp i asfalten tas bort. Bärlagret förbättras och ett makadamdike anläggs. Därefter görs en ny asfaltering. Arbetet beräknas pågå under en vecka. Under denna tid kan det vara svårt att nå fastigheterna med bil under vissa tider. Asfalteringen sker i samband …

Page 3 of 4