Styrelse

Styrelsen för Pixbo Vägförening har efter årsstämman 2020 följande sammansättning:
Hela styrelsen nås via epost  info#pixbo-vf.se.
Vill Du sända epost så byt ut # mot @.

Ordförande

Sven-Ingwar Winberg
Herrgårdsvägen 16
435 43 Pixbo

epost: info#pixbo-vf.se

Sekr.

Inga-Lena Persson
Tjäderstigen 20
435 43 Pixbo

epost: info#pixbo-vf.se

Kassör

Saga Pettersson
Ängsvägen 22
435 43 Pixbo

epost: info#pixbo-vf.se

Ledamot

Peter Strand
Heymans väg 22
435 43 Pixbo

epost: info#pixbo-vf.se

Ledamot

epost: 

Suppleant

  Ola Winsö
Heymans väg 3 A
435 43 Pixbo

epost: info#pixbo-vf.se 

Suppleant

Jesper Åvall
Kullavägen 12 B
435 43 Pixbo

Epost: info#pixbo-vf.se

Revisorer

Linda Torvant
Heymans väg 18
435 43 Pixbo

Annette Eiserman-Wikström
Kullavägen 3 B
435 43 Pixbo 

Revisorsuppl

Karin Nilsson Ängsvägen 4 B

435 43 Pixbo

Birger Wikström
Kullavägen 3

435 43 Pixbo

Valberedning

Anna-Lisa Björneberg
Heymans väg 9 B
435 43 Pixbo

Emma Ytterstad
Ängsvägen 18
435 43 Pixbo