Arkiv september 2014

29
sep

ORRSTIGEN

Måndag 6 oktober startar arbetet med att göra i ordning Orrstigen. Stenar som skjuter upp i asfalten tas bort. Bärlagret förbättras och ett makadamdike anläggs. Därefter görs en ny asfaltering. Arbetet beräknas pågå under en vecka. Under denna tid kan det vara svårt att nå fastigheterna med bil under vissa tider. Asfalteringen sker i samband …