Arkiv december 2016

13
dec

Motioner till årsmötet 2017

Motioner, som skall behandlas under  det kommande årsmötet, skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari 2017  under adress info#pixbo-vf.se (byt ut # mot @) alternativt Pixbo Vägförening, c/o Sven-Ingwar Winberg, Herrgårdsvägen 16, 435 43 Pixbo. Flera epostadresser finner du under styrelsesidan. Kallelse och dagordning kommer att delas ut senast 2 veckor före mötet.