Aktuella arbeten

3
jul

Fiberutbyggnaden pågår nu och enligt det kontrakt vi har skall det vara klart den sista september.

Planerade arbeten:

Heymans vägs backe vid Herrgårdsvägen: Här kommer stenar som skjutit upp i asfalten att tas bort i samband med fiberutbyggnaden.

Kullavägen: Vid nummer 10 kommer vägbanan att undersökas eftersom vägen sjunker. Här kan bli bekymmer att komma fram under arbetets gång. Berörda fastighetsägare kommer att meddelas innan arbetet startas.

All asfaltering, även det som är kvar från förra årets arbeten, kommer att ske efter att fibernedläggningen är klar.