Årsmöte 19 mars 2018

20
nov

Årsmötet kommer att hållas 19 mars 2018 i Vällsjöskolans matsal med början kl 1900 och vi vill redan nu påminna om att eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari 2018.