Vägarbeten

29
nov

Årets vägarbeten är nu klara. Förutom det vanliga med skottning, försegling av skarvar på vägbanorna och några byten av brunnslock har följande gjorts:

Övre delen av Sågvägen har grävts ur, trädrötter som legat i vägbanan har sågats av, vägkroppen har förstärkts, dräneringsdike anlagts och första asfaltbeläggning är lagd.

På Ängsvägen den del som fortsätter rakt fram och som vi kallar för ”Tarmen” har följande gjorts: Lera och stenar grävts bort, vägkroppen förstärkts, dräneringsdike anlagts och första asfaltsbeläggning klar.I backen lägst ned på Ängsvägen har liknande arbeten gjorts som på ”Tarmen”.

När vintern varit och tjälen lagt sig kommer efter en justering av ev. tjälskador ytterligare en slutgiltig asfaltsbeläggning att göras. Då kommer också den sista delen av övre delen av Sågvägen att få beläggning av asfalt.

Omfattningen av arbetena har bestämts av kommunen för att vi skulle beviljas bidrag för upprustning av dessa vägar. Utan dessa bidrag skulle vi inte kunna reparerat mer än en av vägarna.

Styrelsen