Motioner till årsmötet 2016

7
dec

Motioner, som skall behandlas under  det kommande årsmötet (preliminärt 16/3), skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari 2016  under adress info#pixbo-vf.se (byt ut # mot @) alternativt Pixbo Vägförening, c/o Sven-Ingwar Winberg, Herrgårdsvägen 16, 435 43 Pixbo. Flera epostadresser finner du under styrelsesidan.

Kallelse och dagordning kommer att delas ut senast 2 veckor före mötet.