Årsmötesprotokoll 2019

2
apr

Årsmötesprotokollet med bilagor är nu justerat och kan hämtas här som pdf fil.
Av datasekretesskäl är närvarolistan ej bifogad. Den finns hos
ordförande Sven-Ingvar Winberg och hos sekreteraren Inga-Lena Persson.