Årsmötesprotokollet 2016 är nu justerat och upplagt