Årsmötet 2014 närmar sig

23
dec

Årsmötet närmar sig sig och det innebär att eventuella motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari 2014, för att kunna behandlas och tas upp på stämman, som kommer att äga rum 18 mars 2014.

Motionerna, kompletterade med styrelsens förslag till åtgärd, skall ju finnas tillgängliga tillsammans med övriga handlingar och därför behöver styrelsen ha erhållit motionerna senast ovan nämnda datum. Motionerna kan lämnas/skickas till föreningens ordförande eller sekreterare, adresserna finns på Styrelsesidan.

Styrelsen avser att bjuda in en representant för Grannsamverkan och även informera om en SMS-grupp i samband med stämman. Närmare besked kommer i kallelsen.