Arkiv

27
apr

Ängsvägen

Ängsvägen asfalteras nu onsdag 27 april. Om en vecka (v.18) kommer anslutningarna till tomterna att iordningställas. Farthinder kommer att installeras under vecka 19.

22
jan

Årsstämma 2022

Ordinarie Årsstämma för Pixbo Vägförening äger rum den 28 mars 2022. Tid och plats meddelas i kallelsen. Vi hoppas att inte Covid-19 lägger hinder i vägen. Enligt stadgarna skall eventuella motioner vara inlämnade senast i januari månad.

9
jun

Asfaltering av Vällsjövägen försenad

Kommunens tjänstemän har ännu inte bestämt om de skall asfaltera gångvägen eftersom de inte anser att den tillhör kommunen. Vi väntar på svar från Lantmäteriet om vem som har ansvaret. I dokument som vi har står det att  gångvägar, grönområden och vägbelysning sköts av kommunen.  Det är en fördel att asfaltera gångvägen (trottoaren) samtidigt med vägbanan.

8
apr

Asfaltering Vällsjövägen 2021

Asfaltering är beställd för Pixbo Vägförenings del av vägen och Peab är entreprenör. Det kommer att bli ytterligare ett farthinder.  Preliminärt startar arbetet någon gång i början-mitten av maj månad.

11
jan

Vinterväghållningen

Vinterväghållningen sköts nu helt av kommunen. Ev. synpunkter lämnas till Kontaktcenter 031-724 62 00 kontaktcenter@harryda.se https://www.harryda.se/trafikvagarochresor/renhallningochsnorojning /snorojningochsandning

10
nov

Ny vägbelysning

Med trolig start vecka 47 kommer Mölndal energi att byta ut belysningsstolpar från Heymans väg över Kullastigen och fram till Kullavägen  nr 12. I samband med detta kommer elledningarna att grävas ner under jord. Tyvärr måste asfalten grävas upp på sina ställen.

8
jul

Heymans väg

Dagvattenledningar är dåliga i Heymans väg. Enligt tidigare uppgift skulle det räcka med relining. (Ett mjukt plaströr som blåses in och sedan härdar.) Tyvärr har det visat sig vid filmning av rören att de är så dåliga på sina ställen att det måste grävas. Det gäller för närvarande  på tre ställen. Vi beklagar detta då …

4
maj

Fiberavbrott Kullavägen meddelande från IP-Only

Det av oss (IP-Only) tidigare aviserade nattarbetet med att byta en fiber på Kullavägen blir från 00 00 den 7 maj till 06 00 7 maj. Alltså mellan 12 00 till 06 00 på morgonen den 7 maj. Arbetet blir från skåpet där Kullavägen börjar och c:a 300 m upp till nästa skåp. Det kommer …

31
mar

FIBERAVBROTT KULLAVÄGEN

Efter Påsk kommer fiberanslutning att brytas till alla på Kullavägen under cirka 6 timmar en natt. Anledningen är att masten som ligger i skogen ovanför Kullaägen skall fiberanslutas och den kapacitet som nu finns räcker inte till.

1
okt

Kullavägen vid nr 12

På måndag den 6 oktober kommer vi att undersöka varför vägen sjunker vid nr 12. Arbetet beräknas ta några dagar och vägen kommer att vara avstängd ovanför nr 10 en del av tiden. De boende på Kullavägen är informerade. Se: Information till de boende på Kullavägen angående vägarbete okt

Page 1 of 2