Kategori Styrelsen informerar

6
feb

Vinter

Vintern är nu i full gång och vi vill därför påminna våra medlemmar att underlätta för våra plogare  genom att parkera på tomten och inte utefter vägen.  Hindras plogningen av felparkerade fordon så kommer den att avbrytas och plogaren kör till nästa väg. Vid eventuella synpunkter och klagomål på föreningens vägar vad gäller plogning/halkbekämpning (det kan alltid …

2
mar

Årsmöteshandlingarna

Nu finns årsmöteshandlingarna upplagda på hemsidan och är även utlagda i receptionen Härryda Kommun Länk till möteshandlingarna                          Fullmaktsblankett

23
dec

Årsmötet 2014 närmar sig

Årsmötet närmar sig sig och det innebär att eventuella motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari 2014, för att kunna behandlas och tas upp på stämman, som kommer att äga rum 18 mars 2014. Motionerna, kompletterade med styrelsens förslag till åtgärd, skall ju finnas tillgängliga tillsammans med övriga handlingar och därför behöver styrelsen ha erhållit motionerna …

29
nov

Vägarbeten

Årets vägarbeten är nu klara. Förutom det vanliga med skottning, försegling av skarvar på vägbanorna och några byten av brunnslock har följande gjorts: Övre delen av Sågvägen har grävts ur, trädrötter som legat i vägbanan har sågats av, vägkroppen har förstärkts, dräneringsdike anlagts och första asfaltbeläggning är lagd. På Ängsvägen den del som fortsätter rakt …