Grannsamverkan

24
mar

På vägföreningens årsmöte var polisen inbjuden att informera om grannsamverkan på grund av det senaste
årets inbrott i Pixbo.
Grannsamverkan startas och samordnas av de boende i mindre grupper, t.ex. en gata om ca 15 hushåll.
Vägföreningen har ingen egentlig roll i detta, men meddela gärna er kontaktperson till styrelsens 
suppleant Lars Brive (suppl2#pixbo-vf.se (byt ut # mot @)) för att kunna sprida information mellan 
grupperna. Läs mer här:

http://www.samverkanmotbrott.se/informationsmaterialnew.asp