INSTÄLLT ÅRSMÖTE

14
mar

På grund av den allmänna oron över coronaviruset har vi beslutat ställa in årets stämma och flytta fram den till en lämpligare tidpunkt. Så snart som vi bedömer att stämman kan hållas utan risk för smitta skickar vi ut ny kallelse.
Även Mölnlycke vägförening kommer att ställa in sitt årsmöte.

Styrelsen