ORRSTIGEN

29
sep

Måndag 6 oktober startar arbetet med att göra i ordning Orrstigen. Stenar som skjuter upp i asfalten tas bort. Bärlagret förbättras och ett makadamdike anläggs. Därefter görs en ny asfaltering. Arbetet beräknas pågå under en vecka. Under denna tid kan det vara svårt att nå fastigheterna med bil under vissa tider. Asfalteringen sker i samband med övrig asfaltering i Pixbo och det är troligt att detta görs lite senare.