Slitage vid tunga transporter

27
jul

Slitageavgifter

 

Ersättning för vägskador efter tunga transporter:

  • Särskild ersättning till föreningen utöver de ordinarie avgifterna kan debiteras i samband med omfattande transporter och byggnation.
  • Den som planerar detta bör kontakta vägföreningen i förväg, för gemensam besiktning av aktuella vägavsnitt och information om transporterna. Vi undviker då tråkiga diskussioner om vägens skick före transporterna och du kan även få en uppfattning om slitageersättningen.
  • Observera att en tung transport typiskt skadar vägen mer än två lättare och att vägen är känsligare i samband med tjällossningen. Även vid värmeböljor kan det uppstå problem,  då asfalten blir mjuk av den direkta solstrålningen och därmed känsligare för skador.
  • Eventuella direkta skador vid avfartstället skall återställas av den vållande, eller görs en  överenskommelse om att föreningen skall ombesörja reparationen i samband med de årliga allmänna reparationsarbetena och debitera kostnaderna.
  • Påvisade direkt vållade skador debiteras med ett pris per kvadratmeter _ för närvarande ca 500 kr _ om ny asfaltering är tillräcklig.