Vinterväghållning

Vinterväghållningen sköts nu helt av kommunen enligt avtal mellan vägföreningen och kommunen. Ev. synpunkter skall nu lämnas till

Kontaktcenter 031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se

https://www.harryda.se/trafikvagarochresor/renhallningochsnorojning/snorojningochsandning