Ny rutin vintervägsunderhåll

16
okt

Härryda kommun har skrivit avtal med Pixbo vägförening, som innebär att vintervägsunderhållet i fortsättningen sköts av kommunen. Genom detta förenklas och effektiviseras vintervägsunderhållningen. Kommunen kommer i fortsättningen ta över ansvaret för snöröjning, halkbekämpning, borttransport av snö, flisupptagning på våren och påfyllning av flislådor. Kommunen upphandlar och skriver kontrakt med entreprenör för arbetet. Pixbo vägförening faktureras procentuellt för sin andel av vägnätet.
Frågor och synpunkter gällande snöröjningen ställs i fortsättningen till kommunen på tel 031 7246205. Du kan även göra felanmälan på kommunens hemsida:
www.harryda.se och klicka på /trafik, vägar och resor/renhållning och snöröjning/snöröjning och sandning.

Vägguppet på Ängsvägen kommer att tas bort och sedan läggas ut igen till våren.